REGULAMENT Karcher  –  CAMPANIE PROMOTIONALA „Cadouri de la Mos Craciun”, 2017

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI
Campania „ Cadouri de la Moș Crăciun” (denumită în cele ce urmează „Campania”) este organizată de către
Sunt S.C. Display Events S.R.L., cu sediul în Iași, str. Sarmisegetuza, nr.5, bl. Y3, sc.B, ap.12, cod fiscal: RO 3187986Si
Co-organizator: KARCHER ROMANIA S.R.L., cu sediul social în București, Sos. Odăii, nr. 439, parter și etaj, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5016/2008, cod de identificare fiscala RO 23533592)
Campania se va desfășura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul este întocmit și adus la cunoștință publicului conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit prin afișare pe site-ul  www.happy-media.ro.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.happy-media.ro.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul municipiului Bacău.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
Campania se va desfasura incepand cu data de 11 decembrie 2017 si pana la data de 23 decembrie 2017, inclusiv.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE
In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Karcher, Happy Media.

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE
Pentru înscrierea în campanie este necesară și suficientă păstrarea scrisorii expediate de Karcher și prezentarea ei la Karcher Center Bacău pentru verificarea codului perntru a vedea daca este unul din cele trei coduri castigatoare.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI
În perioada 11 – 23 decembrie 2017, 5.000 de scrisori vor fi expediate de Organizatori către cetățeni ai municipiului Bacău, selectați în mod aleatoriu. Fiecare dintre scrisori va purta un cod numeric unic care va putea fi verificat la magazinul Karcher Center Bacău. În urma verificării codului se va constata dacă este necâștigător sau poate purta unul dintre premii.
Câștigătorii își vor putea ridica premiile pe loc, din Karcher Center Bacău.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE
Premiile se acorda doar daca scrisoarea contine codul castigator. Premiile sunt in valoare totala de 2,562,27 lei. Un premiu consta in unul din cele trei aspiratoare Karcher WD5 in valoare de 854,09 lei.
Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniei nu se mai afla in posesia Organizatorilor, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizatori si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.
Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.
Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani.
Organizatorii isi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE
La campania „ Cadouri de la Moș Crăciun” poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18  ani pana la data inscrierii in vederea participarii la campanie.
Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorilor, ai societatii S. C. Display Events S. R. L., precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul va calcula, va retine de la castigator si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
In situatia in care castigatorul va castiga un premiu constand intr-un obiect, castigatorul va trebui sa depuna la unul dintre Organizatori impozitul pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care va fi virat de catre Organizatorul in cauza la bugetul de stat. Impozitul cu retinere la sursa este de 16% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a obiectului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei este modificata in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul platii premiului, se va lua in considerare suma astfel modificata.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, în magazinul Karcher Center Bacău, urmand ca, ulterior, sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului.
Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate in formularul de concurs, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorii sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizatori si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.
In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorilor cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatori vor formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.
In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.
Organizatorii nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.
Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.
Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.
Organizatorii nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI
Campania „Cadouri de la Moș Crăciun” va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie comuna a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.happy-media.ro.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.happy-media.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.happy-media.ro.
Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme la publicarea pe site a Regulamentului modificat.
Seriile câștigătoare sunt afișate pe cutiile aspiratoarelor oferite ca premiu și în KARCHER CENTER BACĂU.

 

 

REGULAMENT Karcher  –  CAMPANIE  PROMOTIONALA „CU DRAG, DE LA KARCHER SI IEPURASUL DE PASTI” 2017

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI

Campania „CU DRAG, DE LA KARCHER SI IEPURASUL DE PASTI” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre

S.C. Display Events S.R.L., cu sediul în Iaşi, str. Sarmisegetuza, nr.5, bl. Y3, sc.B, ap.12, cod fiscal: RO 3187986Si

Co-organizator: KARCHER ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Odaii, nr. 439, parter si etaj, sector 1, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/5016/2008, cod de identificare fiscala RO 23533592

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit prin afisare pe site-ul  www.happy-media.ro.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau de a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.happy-media.ro

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul municipiilor Iași, Cluj – Napoca, Bucuresti si Bacau.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura incepand cu data de 7 aprilie 2017 si pana la data de 30 aprilie 2017, inclusiv.

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Karcher, Happy Media.

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentru înscrierea în campanie este necesară și suficientă păstrarea scrisorii expediate de Karcher și prezentarea ei la Karcher Center Iași, Cluj, Bacau, respectiv Bucuresti pentru verificarea codului si pentru a vedea daca este unul dintre cele trei coduri castigatoare.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

În perioada 7 – 15  aprilie 2017, 20.000 de scrisori vor fi expediate de Organizatori către cetățeni ai municipiilor Iasi, Cluj – Napoca, Bacau si Bucuresti, selectați în mod aleatoriu. Fiecare dintre scrisori va purta un cod de bare, care va putea fi verificat la magazinele Karcher Center din fiecare oras. În urma verificarii codului, se va constata daca este necâștigător sau poate purta unul dintre cele trei premii.

Câștigătorii își vor putea ridica premiile pe loc, din Karcher Center Iași, Cluj, Bacau sau Bucuresti.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Premiile se acorda doar daca scrisoarea contine codul castigator. Premiile sunt in valoare de 11311,92 lei. Un premiu consta intr-un curatitor cu apa Karcher K2 Premium in valoare de 942,66 lei.

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniei nu se mai afla in posesia Organizatorilor, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizatori si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani.

Organizatorii isi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus.

 

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania „CU DRAG, DE LA KARCHER SI IEPURASUL DE PASTI” poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 16  ani pana la data inscrierii in vederea participarii la campanie.

Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorilor, ai societatii S. C. Display Events S. R. L, precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, va retine de la castigator si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care castigatorul va castiga un premiu constand intr-un obiect, castigatorul va trebui sa depuna la unul dintre Organizatori impozitul pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care va fi virat de catre Organizatorul in cauza la bugetul de stat. Impozitul cu retinere la sursa este de 16% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a obiectului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei este modificata in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul platii premiului, se va lua in considerare suma astfel modificata.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, în magazinele Karcher Center Iași, Cluj, Bacau sau Bucuresti, urmand ca, ulterior, sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon), furnizate in formularul de concurs, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorii sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Premiile campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie.Acestea se vor ridica din locațiile participante (Karcher Center Iași, Cluj, Bacău, respectiv București), pe bază de proces verbal.

SECTIUNEA 11 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorii sunt inscrisi in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

– colectarea si prelucrarea de catre Organizatori a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la campanie si a transmiterii acestora catre Organizatori in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament.

– stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorii vor pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le vor utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizatori si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorilor cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatori vor formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorii nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorii nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania „CU DRAG, DE LA KARCHER SI IEPURASUL DE PASTI” va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie comuna a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.happy-media.ro.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.happy-media.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.happy-media.ro.

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme la publicarea pe site a Regulamentului modificat.

Seriile câștigătoare sunt afișate pe cutiile aspiratoarelor oferite ca premiu și în Karcher Center Iasi, Cluj, Bacau si Bucuresti.

 

REGULAMENT Karcher  –  CAMPANIE  PROMOTIONALA “ Hai în vizită la spiridușii din Karcher Center Iași ” 2016

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI

Campania „HAI ÎN VIZITĂ LA SPIRIDUȘII DIN KARCHER CENTER IAȘI” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre

Sunt S.C. Display Events S.R.L., cu sediul în Iaşi, str. Sarmisegetuza, nr.5, bl. Y3, sc.B, ap.12, cod fiscal: RO 3187986Si

Co-organizator: KARCHER ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Odaii, nr. 439, parter si etaj, sector 1, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/5016/2008, cod de identificare fiscala RO 23533592)

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit prin afisare pe site-ul  www.happy-media.ro.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.happy-media.ro

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul municipiului Iași.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura incepand cu data de 12 decembrie 2016 si pana la data de 24 decembrie 2016, inclusiv.

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Karcher, Happy Media.

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentru înscrierea în campanie este necesară și suficientă păstrarea scrisorii expediate de Karcher și prezentarea ei la Karcher Center Iași pentru verificarea codului perntru a vedea daca este unul din cele trei coduri castigatoare.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

În perioada 12 – 23 decembrie 2016, 20.000 de scrisori vor fi expediate de Organizatori către cetățeni ai municipiului Iași, selectați în mod aleatoriu. Fiecare dintre scrisori va purta un cod de bare, care va putea fi verificat la magazinul Karcher Center Iași. În urma verificarii codului , se va constata daca este necâștigător sau poate purta unul dintre cele trei premii.

Câștigătorii își vor putea ridica premiile pe loc, din Karcher Center Iași.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Premiile se acorda doar daca scrisoarea contine codul castigator. Premiile sunt in valoare de 912,60 lei. Un premiu consta intr-un aspirator Karcher WD2 in valoare de 304,20 lei

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniei nu se mai afla in posesia Organizatorilor, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizatori si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani.

Organizatorii isi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus.

 

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania „HAI ÎN VIZITĂ LA SPIRIDUȘII DIN KARCHER CENTER IAȘI” poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 16  ani pana la data inscrierii in vederea participarii la campanie.

Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorilor, ai societatii S. C. Display Events S. R. L. (titularul licentei de emisie a postului de radio „Magic FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, va retine de la castigator si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care castigatorul va castiga un premiu constand intr-un obiect, castigatorul va trebui sa depuna la unul dintre Organizatori impozitul pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care va fi virat de catre Organizatorul in cauza la bugetul de stat. Impozitul cu retinere la sursa este de 16% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a obiectului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei este modificata in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul platii premiului, se va lua in considerare suma astfel modificata.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, în magazinul Karcher Center Iași, urmand ca, ulterior, sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate in formularul de concurs, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorii sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Premiile campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie.

SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorii sunt inscrisi in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

– colectarea si prelucrarea de catre Organizatori a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la campanie si a transmiterii acestora catre Organizatori in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament.

– stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorii vor pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le vor utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizatori si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorilor cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatori vor formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorii nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorii nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania “HAI ÎN VIZITĂ LA SPIRIDUȘII DIN KARCHER CENTER IAȘI” va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie comuna a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.happy-media.ro.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.happy-media.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.happy-media.ro.

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme la publicarea pe site a Regulamentului modificat.

 

Seriile câștigătoare sunt afișate pe cutiile aspiratoarelor oferite ca premiu și în KARCHER CENTER IAȘI.